Kul att du vill bli medlem, allt du behöver göra är att fylla i formuläret. Du godtar då våra allmänna villkor nedan.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I GÖTEBORG RUNNING CLUB

 

Allmänt

Följande allmänna villkor gäller för alla medlemskap i Göteborg Running Club utom de som anges specifikt för medlemskap nedan benämnda "Betalmedlemmar". All träning sker i enlighet med dessa villkor som gäller tills vidare. I samband med att du godkänner dessa villkor, godkänner du även att Göteborg Running Club behandlar dina personuppgifter i enlighet nedan. Göteborg Running Club äga rätt att ändra villkoren under medlemskapets gång. 

 

Medlemskap

Medlemskap gäller löpande och förnyas varje månad till dess att någon av parterna skriftligen säger upp avtalet. Minimiålder för medlemskap är 18 år, annars garanterar du att målsmans godkännande erhållits. Medlemskap medför, i mån av utrymme, rätt att delta i de träningsaktiviteter som Göteborg Running Club anordnar. Vissa specialarrangemang kan hållas exklusiva för betalmedlemmar.

 

Ordningsregler och föreskrifter

Som medlem åtar du dig att följa ordningsregler och anvisningar avseende träningsmetoder och träningsutrustning som lämnas av Göteborg Running Clubs personal. Du svarar också för att eventuell medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar.

Du ska uppträda på ett sätt som inte stör annan medlem eller personal. Du får inte bedriva handel med varor eller utföra tjänster inom ramen för Göteborg Running Clubs träning. Vid misstanke om brott mot dessa regler har Göteborg Running Clubs personal rätt att avvisa dig från träning och kan säga upp ditt medlemskap utan att du har rätt till ersättning.

 

Ansvar och ansvarsfriskrivning

Göteborg Running Club ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall eller till följd av annans agerande. All träning sker på egen risk. Göteborg Running Club ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på tillhörigheter. Som medlem är du själv ansvarig för skador du orsakar tredje person eller dess tillhörigheter.

 

Personuppgifter och användning av dessa

Du kan komma att få meddelanden om ändringar av träningstider och utbud via SMS eller e-post på adress som du anmält till Göteborg Running Club. Det åligger dig att själv meddela Göteborg Running Club ändringar av kontaktuppgifter. Du godkänner att Göteborg Running Club skickar information och erbjudanden via e-post till av dig angiven adress. Göteborg Running Club kommer inte att vidarebefordra den information som du lämnat, till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att fullgöra din efterfrågan.

 

Medlemsavgift (Endast gällande för Betalmedlemmar)

Medlemsavgiften dras automatisk från av dig angivet betalkort varje månad. Betalningen gäller för medlemskap till och med betaldatum, eftervarande månad.

 

Force Majeure

Göteborg Running Club ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Göteborg Running Clubs kontroll.

 

Uppsägning av medlemskap

Göteborg Running Club förbehåller sig rätten att omgående säga upp medlemsavtalet till upphörande.