Allmänna villkor

Genom att du anmäler dig till GRC Detour Run godkänner du våra allmänna villkor. Vid anmälan är du skyldig att uppge namn, telefonnummer och e-postadress. Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga. Din anmälan till GRC Detour Run är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.

 

När du erlagt full betalning för din anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse som skickas till dig via den e-postadress du angivit. Vi ber dig att kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss på info@goteborgrunningclub.se .

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor. Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i GRC Detour Run och att vi därför inte ansvarar för skada som du eventuellt åsamkat dig och/eller din egendom, annan person och/eller dess egendom, vid deltagandet.

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in GRC Detour Run eller förändra sträckningen eller starttid;

1. med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,

2. om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

4. med anledning av extrem väderlek som kan väntas äventyra deltagarnas säkerhet

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av GRC Detour Run måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt 1-3 ovan.

 

info@goteborgrunningclub.se